Contacteer ons

dansschool Ekkart
Lerenveld 35C
2547 Lint
tel 03 440 88 88

bank BE16 4143 3512 9174

ond nr BE-0475.590.604

Veel dansplezier

Stuur ons je vraag of je feedback

15 + 14 =

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om persoonsgegevens beter te beschermen.
Vanaf die datum is ook ons privacybeleid helemaal in lijn met GDPR. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoongegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen.
Wilt u weten hoe wij uw gegevens bewaren, welke van uw gegevens in onze database opgeslagen zijn en hoe u uw gegevens kan laten aanpassen?
Alle details hierover vindt u hier onder terug in ons privacy statement.
Uiteraard kan u op ieder moment via iedere communicatie uzelf uitschrijven of uw voorkeuren aanpassen.

Privacy Statement
EKKART bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Peter Ekkart via ons contactformulier.
Verwerkingsdoeleinden
EKKART bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor ledenbeheer o.a. klantenadministratie, opvolgen van betalingen, gevolgde cursussen en het verzenden van informatiebrieven onder de vorm van een nieuwsbrief.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden
Wij zullen deze gegevens nooit overmaken aan derden.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden via ons contactformulier op onze site.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).